Regulaminy i noty prawne

Ogólne warunki współpracy oraz prywatności

Można zapoznać się z informacjami o licencjach odoo (Community i Enterprise) dostępnymi pod adresem:

https://www.odoo.com/documentation/user/11.0/legal/licenses/licenses.html#licenses

jak również i z ogólnymi zasadami współpracy w przypadku zakupu licencji Enterpise dostępnymi pod adresem:

https://www.odoo.com/documentation/user/11.0/legal/terms/enterprise.html#enterprise-agreement